Zoek op kaart
×
 
×
I n f o

De ? deelt via deze kaart aandacht voor mobiliteit en veiligheid.

Bronnen: de ongevallen in deze kaart zijn afkomstig uit het BRON bestand van het ministerie van IenW, zie ook de IenW bronnen ongevallencijfers. Details zijn te vinden in de handleiding.

Sinds 2018 brengt IenW minder gegevens over de verkeersongevallen naar buiten: zie ook de toelichting van CIV Rijkswaterstaat

De kaart gebruikt de exact/nabij situering: de locatie is bekend of bij registratie is een straat genoemd. Naar keuze kan de situering op [exact] dan wel op [alle] ingesteld, in het laatste geval ook inclusief ongevallen waarvan alleen de gemeente bekend is.
kijkopkaart.nl is een initiatief van Hastig. Interesse? Neem contact op met kaart@hastig.nl.


(c) Hastig 2020


×
P r i v a c y

Kijkopkaart maakt beperkt gebruik van cookies:
- één voor deze instelling
en na instemming:
- cookies van Google Analytics*
- overige cookies: geen

* Google Analytics toegepast met geanonymiseerde IP conform de richtlijn Autoriteit Persoonsgevevens.

LEGENDA